Offerte

1. Privacy statement
Redbeans B.V. respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Redbeans is
verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van je persoonsgegevens in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Wie is Redbeans?
Wij zijn Redbeans B.V. Je kunt ons vinden aan de St. Canisiussingel 26C, 6511 TJ in
Nijmegen. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 51011409. Per mail zijn wij te bereiken via info@redbeans.nl en
telefonisch via 0546 - 499 599.

3. Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Redbeans verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar
dienstverlening aan (zakelijke) klanten. Aan (zakelijke) klanten vragen we de volgende
gegevens: naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, bankrekeningnummer,
telefoonnummer, KvK-nummer en BTW-nummer. Die gegevens gebruiken we om je
bestelling te verwerken, de voortgang te controleren en om je een factuur te sturen.
Zou je die gegevens niet verstrekken, dan kunnen we onze producten niet bij je
bezorgen. Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te onderhouden.

Aanvullend verwerkt Redbeans je persoonsgegevens in het kader van
haar bedrijfsvoering, waaronder de werving en selectie van personeel, de
personeelsadministratie, de afhandeling van klachten en vragen, het opnemen van
contact en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Voorts verwerkt Redbeans je persoonsgegevens voor communicatie- en
marketingdoeleinden. Graag leren we je goed kennen om een goede relatie op te
bouwen en te onderhouden. We leggen je demografische gegevens, zoals geslacht en
geografische locatie, vast en noteren je contact- en koopgegevens in ons klantsysteem.
Ook houden we bij wanneer we contact hebben gehad en wat we toen hebben
besproken. Zo krijgen we inzicht in jouw wensen en interesse.

Hier kunnen wij ook campagnes op inrichten. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken
om je een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze nieuwe producten,
acties of andere nieuwtjes. Dat doen we alleen als je daarvoor je toestemming hebt
verleend. Die toestemming kun je weer intrekken via de link ‘unsubscribe’ die je
onderaan elke nieuwsbrief vindt. Redbeans verwerkt jouw gegevens alleen voor
bovenstaande doeleinden en zal je gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk
voor die doeleinden.

4. Grondslagen voor de gegevensverwerking
Grondslagen voor de verwerking zijn het uitvoeren van overeenkomsten die Redbeans
met je sluit (zoals het onderhoudscontract of de arbeidsovereenkomst), of de door jou
verleende toestemming. Daarvoor geldt trouwens dat je die toestemming ook altijd
net zo eenvoudig weer kunt intrekken. Ook kan Redbeans verplicht zijn je gegevens
te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen
dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft. Verder kan
Redbeans gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van
een derde, zoals voor werving en selectie, direct marketing of het verbeteren van de
gebruikersvriendelijkheid van de website.

5. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?
Redbeans verwerkt persoonsgegevens van:
• (zakelijke) klanten van Redbeans voor zover dit voor haar dienstverlening
noodzakelijk is;
• ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Redbeans;
• bezoekers van de website van Redbeans;
• persoonsgegevens die zijn verkregen via social media;
• (ingeleend) personeel en sollicitanten;

6. Wie ontvangen jouw gegevens nog meer?
We zijn zuinig op jouw gegevens en delen ze alleen met anderen als dat nodig is
om ervoor te zorgen dat je je bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
bezorgdiensten, het distributiecentrum en de drukkerij. We zullen je persoonlijke
gegevens nooit verstrekken aan bijvoorbeeld andere organisaties, tenzij we dat wettelijk
verplicht zijn.

OFFERTE
PER MAIL

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor bij jou op het werk. Weet je nog niet helemaal wat bij jou past? Geen probleem, wij kunnen je altijd helpen met het uitzoeken van de perfecte koffievoorziening. 

Aantal koffiedrinkers

Locaties

Melk

Zetmethode

Gegevens